28 02 2013

AZERBAYCANDA ÇIKAN LEZGİ GAZETESİ SAMUR' DA BU AY SADAGET KERİMOVA HANIM BENDEN BAHSETMİŞ . KENDİSİ HER ZAMAN LEZGİ HALKI İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TAKDİR ETTİĞİM SAYDIĞIM BİR İNSANDIR . BU JESTİNDEN DOLAYI SADAGET HANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM .  Режеб Гуьвен Лезгияр вирина | 2(261) 2013 | Седакъет Керимова  Алай вахтунда дуьньядин лезгияр сад-садав агудзавай, чара-чара уьлквейра яшамиш жезвай чи ватанэгьлийрин арада алакъадин муькъвер туькIуьрзавай ксарикай садни Режеб Гуьвен я. Интернетдин Facebook хиле ада лезги чIалалди арадал гъанвай чин кIелзавайбуру хушдаказ кьабулзава. И чина лезгийрин ацукьун-къарагъуникай, тарихдикай, медениятдикай, фольклордикай, лезгидалди чап хьанвай ктабрикай малуматар, гьакIни кIелзавайбурун веревирдер гузва. Режеб Гуьвен лугьудай, вичихъ туьрк фамилия авай и лезги вуж я? Гзаф лезгийри хьиз зани жува-жуваз и суал гана. Эхирни жуван яратмишунрихъ авсиятда жузун-качузунар авур, зи са кьадар макъалаяр интернетдиз акъудай адакай "Самур" газет кIелзавайбуруз мукьувай чирвилер гун кьетIна за. Гьа и ниятдалди Режеб Гуьвеназ са шумуд суал гана. - Гзафбуруз Режеб Гуьвенан тIвар таниш ятIани, адакай са акьван чирвилер авач. - Зи диде-буба Туьркиядин Балыкесир вилаятдин Кирне (гила адан тIвар Ортажа хьанва) хуьряй я. Абур 1863-йисуз урус пачагьди Дагъустандин Ахцегь райондай суьргуьн авур хизанрин веледар я. А чIавуз иниз куьчарай хизанри сад-садан патав пуд лезги хуьр кутунай. Чи хизан гуьгъуьнлай кьисметди бубади кIвалахзавай Маниса вилаятдин Сома райондиз акъуднай. Зун Сомада дидедиз хьана, ина юкьван мектеб, лицей куьтягьна. Ахпа 19 йисуз электриквал авуна, пенсиядиз экъечIна. Анжах чи хизанди Кирнедихъ галаз фин-хтун садрани атIанач, хуьруьнвийрихъ галаз ала-къаяр хвена. - Куь хизан лезгидалди рахаз-вайни? - Авайвал лагьайтIа, заз жув лезги тирди чир хьайила зи 14 яшар тир. Зун каш ацалтнавайди хьиз дидедин чIал чирунив эгечIна. И рекьяй заз хизанди,... Devamı

14 01 2013

SOSYO - EKONOMİK VE KÜLTÜREL KALKINMASINA LEZGİSTAN

SOSYO - EKONOMİK VE KÜLTÜREL KALKINMASINA LEZGİSTAN |  görsel 1

  Sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına Lezgistan Erken XIX yüzyılın sonunda Rusya'da Lezgin arazi girme. Halkımızın ekonomik ve kültürel gelişimi tercih ve Türk ve İran yönetiminin bu kurtulmak.XIX yüzyılın 30-ler. askeri birimler ve yerel nüfus tarafından dağlarda stratejik yolların yapımına başladı. Ahtynskaya askeri yol, XIX yüzyılın 40-ler yürütülmektedir., Transkafkasya ile Güney Dağıstan bağlanması. Resident. 1847 yılında Hnov Halafat Ali üç yıllık Ahtynskoy yolda onların sert iş için bir altın madalya kazandı. Transkafkasya ile güney Dağıstan'da bağlayan antik yol anılıyor. Özellikle, örneğin Akhty-Nuh-Bakü-Derbent Akhty-Nuha, oh-size-Kubastaraya Chamakh-Bakü Kasumkent Küba, Bakü, vs 1864 yılında Kafkas Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, vali Dağıstan nüfusunun teslimat salınan "olduğuna işaret ederek, Kafkasya'nın Dağıstan halkına temyiz bir nüfusun Gürcistan'a yol açtı ki, ticaret ve ticaret yapması hakkını tanımaktadır ile işe, arazi ve ormanlar, nüfusun malıdır Jaro-Balakan, Sheku, Şirvan, Küba, Derbent ve diğer topraklarda ... "[8]. Derbent çok daha erken, o zaman Güney Dağıstan'da üretim önemli bir merkez oldu. Pers seferi komutanı General Zubov adına 11 Mayıs 1796 General Savelyev arasında raporunda Derbent 30 ve 115 ipek-pamuklu dokuma fabrikası olduğunu söyledi. Şehir sekiz fabrikaları değirmenlerinin vardı. 80 bayi, kervansaray üç aittir 420 mağazaları vardı. Botla Hollandaca duka, Rusça gümüş ruble, küçük bakır sikke ve kağıt para ve Şirvan ve Küba Abas vardı. XIX yüzyıl önce uzun Derbent ile birlikte. Yuzhdage zanaatkârlar ve sadece ve o kadar çok kendi ihtiyaçlar... Devamı

12 09 2011

Lezgi büyüğümüz Sedaget Kerimova ile söyleşi

Bestekar, Güfteci, Şair, Yazar, Gazeteci ve Sanat yönetmeni kimliğini taşıyan Lezgi büyüğümüz Sedaget Kerimova ile söyleşi. 10 Eylül 2011, Etimesgut/Ankarawww.lezgiyar.blogcu.com Devamı

12 09 2011

Suvar ansamble ankara gösterileri www.lezgiyar.blogcu.com

Suvar ansamble ankara gösterileri www.lezgiyar.blogcu.com Devamı